Épületenergia fejlesztés az Abo Mix Zrt. kondorosi telephelyén

Kedvezményezett neve, címe:
ABO MIX Takarmányipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Projekt címe:
Épületenergia fejlesztés az Abo Mix Zrt. kondorosi telephelyén

Szerződött feltételesen vissza nem térítendő támogatás összege: 105 581 178 Ft
A támogatás mértéke: 89,99 %

A projekt tartalma:
A GINOP-4.1.5-22-2022-00061 azonosító számú projekt sikeres megvalósítása a vállalkozás energia-hatékonyságának növelését, működési költségeinek csökkentését illetőleg a munkavégzési körülmények javítását eredményezte.
A fejlesztés tárgyát képező mintegy 1000 m2 alapterületű lapos tetős iroda és szociális valamint labor műveleteknek helyet adó épület az 1970-es években épült. A szigeteletlen, korszerűtlen fa anyagú nyílászárókkal rendelkező épület energetikai besorolása GG (átlagosról) BB (közel nulla) besorolásúra módosult a korszerűsítést követően.
A hőveszteség csökkentése érdekében a külső homlokzat valamint a lapostető szigetelésén túl a fűtött és fűtetlen teret elválasztó fa nyílászárók cseréje is megtörtént. A 3 rétegű műanyag nyílászárók közel 200 m2 mennyiségben kerültek beépítésre. Fűtésrendszer korszerűsítése során a földgáz és elektromos bázisú energiahordozók helyett hőszivattyús fűtés-hűtés rendszer került kialakításra. A fűtési rendszerben elhelyezett hőleadók helyiségenkénti szabályzással kerültek kiépítésre. A fejlesztés során a meglévő beltéri világítási rendszer energiatakarékos átalakítása is megtörtént. A régi, elavult világítási rendszer korszerűsítése során energiatakarékos lámpatestek felszerelése, rendszer szakaszolás, helyiségenkénti mozgásérzékelők kiépítése is megvalósult. Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységként hőszivattyús rendszer került kiépítésre mely a fűtési és hűtési továbbá használati melegvíz termelési funkciót is ellátja.

A sikeresen megvalósult beruházás eredményei hozzájárultak az épület veszteségeinek mérsékeléséhez valamint az energiafelhasználás csökkenéséhez. Az energetikai felújítást követően épület energetikai besorolása a BB (közel nulla) követelményszintet teljesíti. A működési folyamatoknak helyt adó korszerű infrastruktúra az üvegházhatású gázok csökkenését valamint a vállalkozás működési költségeinek csökkenését eredményezte.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.06.30.
A projekt azonosító száma: GINOP-4.1.5-22-2022-00061